Idea

„Sektor 3.0″ to cykl konferencji poświęconych tematyce wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w działaniach trzeciego sektora i platforma do wymiany wiedzy oraz doświadczeń będąca odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie w tym zakresie wśród organizacji pozarządowych.  Wydarzenie organizowane jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

Cele konferencji

Celem konferencji jest podniesienie wiedzy pracowników trzeciego sektora co do korzyści i możliwości wynikających z odpowiedniego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wydarzenie to także okazja do pokazania organizacjom pozarządowym działającym w kraju w jaki sposób mogą stać się nie tylko konsumentami, ale też prosumentami nowoczesnych technologii oraz jak je najefektywniej wykorzystywać w swoim działaniu. 

 

Uczestnicy

Konferencja “Sektor 3.0” adresowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób, które są zainteresowane współpracą z trzecim sektorem w zakresie ICT w tym przedstawicieli biznesu, administracji, środowiska akademickiego oraz mediów.

 

Korzyści

Dostęp do liderów branży ICT z kraju i zagranicy

W konferencji wezmą udział prelegenci z czołowych organizacji pozarządowych i firm technologicznych rozwijających ICT informacyjne w kraju i za granicą (m.in. USA, Wielka Brytania, Niemcy). Udział w wydarzeniu stworzy szansę do spotkania z nimi w trakcie seminariów i w kuluarach konferencji.

•  Prezentacja dobrych praktyk

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną konkretne przykłady wykorzystania technologii w codziennej działalności organizacji.  Prelegenci przedstawią narzędzia wykorzystywane przy fundraisingu, komunikacji, współpracy i zarządzaniu.

 •  Wymiana doświadczeń

W spotkaniu weźmie udział przeszło 250 uczestników posiadających zróżnicowaną wiedzę w obszarze ICT. Zarówno w trakcie sesji seminaryjnych jak i przy stolikach tematycznych będzie okazja do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.