Nagroda

widzialni przyznanie nagrody

Nagroda specjalna Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0” jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych, edukacyjnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze lub jest przykładem innowacyjnego zastosowania ICT w bieżących działaniach.

Nagroda w Konkursie wynosi 40 000 PLN, a jej fundatorem jest Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności.

Kapituła

W celu dokonania wyboru laureata powołana zostanie corocznie Kapituła Konkursu. W pracach Kapituły uczestniczyć będą przedstawiciele różnych środowisk (trzeciego sektora, biznesu, nauki i mediów). W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyć będą:

  • Radosław Jasiński – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Przewodniczący)
  • Krzysztof Król – Doradca Prezydenta RP
  • Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Rafał Kramza – Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  • Edwin Bendyk – Redaktor „Polityki”, wykładowca Collegium Civitas
  • Marek Korsycarz – Dyrektor CSR, Microsoft
  • Wojciech Dziomdziora – Dyrektor Projektów Kluczowych, Orange 

Laureat Edycji 2013:

Uzasadnienie Kapituły: Nagrodzona Fundacja „Widzialni” z Częstochowy od lat prowadzi skuteczne działania na rzecz likwidacji barier powodujących wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych jak również za systematyczne i profesjonalne zwracanie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problemy dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Dodatkowe informacje:

Dawid Szarański

E: dawid.szaranski@frsi.org.pl