Organizatorzy

Logo_PAFW małe

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) – Działa od 2000 roku. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrównywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Swoją misję Fundacja urzeczywistnia poprzez realizację programów – na które przeznaczyła już ponad 120 mln USD – w trzech obszarach tematycznych: inicjatywy w zakresie edukacji, rozwój społeczności lokalnych i dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki pochodzące z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas przekazał on do Fundacji 250 mln USD.

Więcej o Fundacji: pafw.pl

  

FRSI_logo małe

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – organizacja pozarządowa utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. FRSI działa na rzecz zwiększania dostępu obywateli, instytucji i organizacji do technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie oraz stara się popularyzować wiedzę na temat korzyści płynących z wykorzystania tych technologii w życiu obywateli. FRSI realizuje ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, wspólne przedsięwzięcie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gates, dzięki któremu blisko 4000 bibliotek z małych miejscowości zmienia się w wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, wiedzy, kultury, edukacji i aktywności społecznej.

FRSI jest także współzałożycielem Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, działającej na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej zainicjowała akcję Polska Cyfrowa Równych Szans na rzecz realizacji programu powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach. Jest także członkiem Telecentre-Europe, trzykrotnie pełniła rolę koordynatora polskiej edycji kampanii „Tydzień z Internetem”. W 2012 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego otrzymała „E-inclusion Award”, przyznawaną przez Komisję Europejską.

Więcej o Fundacji: frsi.org.pl

 

 

ntl_logo małe 

Sektor 3.0 jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Nowe Technologie Lokalnie”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z komponentu edukacyjnego oraz systemu wsparcia, także finansowego, dla grupy wybranych NGOs. W pierwszej części szczególny nacisk zostanie położony na dostarczenie wiedzy umożliwiającej identyfikowanie potencjalnych obszarów zastosowania ICT w organizacjach. W drugiej części uruchomiony zostanie specjalny program grantowy, którego celem będzie m.in. wsparcie sprzętowe i doradcze oraz opracowanie innowacji z zakresu ICT możliwych do wdrożenia w NGO.

Więcej o Programie na: technologielokalnie.pl