Prelegenci

Michał Boni

Minister Administracji i Cyfryzacji

Działacz „Solidarności” od 1980 r., od 1989 r. członek władz krajowych „Solidarności”. Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Do 2007 r. doradca PKPP Lewiatan. Od stycznia 2008 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest jednym z autorów programu „Solidarność pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50.- tym roku życia w powrocie na rynek pracy. 15.01.2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od 2008 r. był Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonał analiz i oceny społeczno-ekonomicznej kraju oraz brał udział w opracowaniu planów strategicznych rządu. Wśród jednych z najważniejszych dokumentów są: „Raport o Kapitale Intelektualnym Polski”, „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”, „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” oraz „Młodzi 2011”. 18.11.2011 r. zaprzysiężony na Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Stephen Mull

Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Stephen Mull został zatwierdzony na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej 22 września 2012, a 24 października – oficjalnie zaprzysiężony przez sekretarz stanu Hillary Clinton.  Wcześniej pracował jako sekretarz wykonawczy w Departamencie Stanu. Od sierpnia 2008 zajmował stanowisko starszego doradcy podsekretarza stanu ds. politycznych Williama Burnsa i koordynował wówczas działania dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych w Iranie, zarządzał działaniami kryzysowymi prowadzonymi przez Departament Stanu w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 oraz prowadził negocjacje w różnych kwestiach obrony narodowej USA. Pełnił funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Republice Litewskiej w latach 2003-2006, był zastępcą szefa misji w ambasadzie amerykańskiej w Dżakarcie w Indonezji w latach 2000-2003. Pracował też na placówkach w Polsce, RPA i na Bahamach.  Mull otrzymał dwie nagrody od prezydenta: Presidential Meritorious Service Award, nagrodę Baker-Wilkins dla wybitnego zastępcy szefa misji, nagrodę Dyrektora Generalnego, dwie nagrody Superior Honor, dwie nagrody Distinguished Honor, a także kilkanaście nagród Senior Foreign Service Performance Award. Do służby dyplomatycznej dołączył w marcu 1982; obecnie jest w randze ministra.

Radosław Jasiński

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Dyrektor programowy

Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze pozarządowym i biznesie. Specjalizacja w zakresie planowania i realizacji nowych przedsięwzięć, zarządzania projektami oraz budowy organizacji. Obecnie nadzoruje realizacje kilku ogólnopolskich programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w tym m.in. największego w Polsce programu stypendialnego prowadzonego przy współpracy kilku znaczących korporacji. Jest absolwentem prawa, programu MBA – na Międzynarodowej Szkole Zarządzania im. L. Koźmińskiego, studiów podyplomowych CSR na Akademii L. Koźmińskiego, jest stypendystą The Johns Hopkins University. Szczególnie bliskie są mu przedsięwzięcia realizowane przez różnych partnerów na rzecz społeczności lokalnych lub inne we współpracy biznesu z NGO.

Rafał Kramza

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Prezes

Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Pracy na SGH. W latach 2003-2007 związany z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. W tym czasie był m.in. koordynatorem i konsultantem projektu „Przejrzysta Polska”, angażującego blisko 800 samorządów. Od lipca 2007 do października 2011 w zespole Przedstawicielstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) jako Kierownik Programowy oraz Dyrektor Programowy. Uczestniczył w tworzeniu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i był członkiem rady pierwszej kadencji. Od kwietnia 2009 roku członek zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, której od października 2011 jest Prezesem. Pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Billa i Melindy Gates oraz PAFW – które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym z małych miejscowości dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program ten jest realizowany od 2009 roku i obejmuje ponad 3,300 bibliotek z ponad 1,100 gmin, a jego budżet to 28 mln dolarów.

Kuba Wygnański

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Prezes

Socjolog, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80-tych działacz „Solidarności” i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. Współpracował m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W latach 2002-2003 stypendysta Yale University (Yale World Fellow). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej  i czwartej (obecnej) kadencji. Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999) oraz Totus Tous (2004).

Ronald Binkofski

Microsoft

Dyrektor Generalny


Ronald Binkofski ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. Z firmą Microsoft jest związany od 2006 roku. Przez 4 lata kierował działami Nowych Technologii – Developer and Platform Group oraz Marketingu i Operacji – Marketing and Operations, a przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oddziału Microsoft w Rumunii .

W latach 1995 – 2004 Ronald Binkofski pracował w firmie Software AG, gdzie karierę rozpoczął w dziale rozwoju oprogramowania. Następnie był odpowiedzialny za rozwój biznesu Software AG w Afryce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności skupiając się na takich krajach jak Polska, Rosja, Czechy oraz krajach Europy Południowo-Wschodniej. Od 2000 r. Ronald Binkofski zarządzał oddziałami Software AG w Polsce, Rosji i Czechach, współpracując z partnerami i klientami firmy. Do jego głównych zadań należało tworzenie i realizacja strategii sprzedaży.

W latach 2004 – 2006, przed podjęciem pracy w Microsoft, Ronald Binkofski prowadził niezależną działalność doradczą związaną z rynkiem informatycznym oraz inwestycjami zagranicznymi w polski rynek ubezpieczeniowy.

Chris Worman

TechSoup Global

Director of Program Development

Chris pełni rolę Dyrektora ds. Rozwoju Programu w Fundacji TechSoup Global, gdzie pracuje od 1998 roku. Rozpoczął swoją pracę z trzecim sektorem od działań w wielu organizacjach zajmujących się fundrisingiem. Swoje pierwsze kontakty z tematem technologii rozpoczął podczas pracy przy Olimpiadach Specjalnych. W 2006 roku przystąpił do Korpusu Pokoju i przez kolejne 3 lata pracował na terenie Rumunii, gdzie w 2009 roku wprowadził Fundację TechSoup, realizując projekty, które objęły ponad 2 miliony osób z terenów Rumunii, Czech i Słowacji. W wolnym czasie Chris pełni rolę trenera, koordynatora, mentora, pisarza i konsultanta dla takich organizacji jak Microsoft, Aspen Institute, czy Erste Bank Transparency.

Ian Clifford

Co-founder and former Chair, Telecentre Europe

Independent consultant

Zapowiedź seminarium

Ian był założycielem i przewodniczącym Telecentre Europe – Sieci Cyfrowej Integracji. Sieć posiada 35 organizacji członkowskich reprezentujących 30 000 Telecentrów – miejsc publicznych gdzie ludzie mogą wziąć udział w szkoleniach i szukać wsparcia z zakresu technologii. Wcześniej był kierownikiem rozwoju biznesu koordynującego pracę 4000 ośrodków online w Wielkiej Brytanii. W 1996 roku założył finansowaną z publicznych środków organizację wolontariacką Devon, zatrudniającą młodych ludzi świadczących szkolenia z zakresu ICT i projektowania stron www lokalnym instytucjom. Wyżej wymienioną organizacją zarządzał przez 7 lat.

Melissa Pailthorp

Microsoft

Citizenship and Public Affairs

Melissa jest szefową firmy Microsoft do Spraw Publicznych i Partnerstw Programowych dla Europy Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się między innymi filantropijnymi elementami programu Microsoft YouthSpark – globalnej inicjatywy, której celem jest pomoc najmłodszym w zdobyciu odpowiednich kompetencji i stworzyć im podstawy do zbudowania solidnej przyszłości. Melissa przeprowadziła się do Europy ponad 7 lat temu z siedziby głównej Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej pracowała m.in. w organizacji non-profit o nazwie Aspiration, którą otworzyła we współpracy z Fundacją Soros.

Agata Jałosińska

Fundacja TechSoup

Content manager, Technologie.org.pl

Zapowiedź seminarium

W Fundacji TechSoup pracuje jako redaktorka portalu Technologie.org.pl, współpracowała z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska (Medialab Warszawa, Szkoła Infografiki), Fundacją Ortus (Medialab Chrzelice, Medialab Lublin), Fundacją Nowe Media. Latająca animatorka Kultury w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”. Z wykształcenia antropolożka, w praktyce: trenerka i animatorka.

Till Behnke

Ashoka

Founder of betterplace.org

Zapowiedź seminarium

Till jest przedsiębiorcą społecznym i założycielem betterplace.org – portalu pełniącego rolę giełdy dobrych uczynków. Dzięki tej witrynie zrealizowano 5 000 inicjatyw społecznych w 145 krajach, w których można aplikować o dotacje i pomoc wolontariuszy. Od 2008 roku zebrano na nim ponad 15 milionów dolarów, które w 100% przekazano na wdrażane projekty. Ashoka – największa organizacja wspierająca przedsiębiorczość społeczną – nagrodziła Tilla swoim stypendium, jak również zaprosiła go do współpracy, jako członka Rady Innowacji.

Dr Jan Zając

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

Współtwórca Sotrendera

Zapowiedź seminarium

Badacz Internetu, zwłaszcza social media. Współtwórca Sotrendera, narzędzia wspierającego lepsze decyzje w marketingu w social media. Prezes Zarządu firmy badawczo-doradczej SmartNet Research&Solutions. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent UW i SGH, stypendysta Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie i Uniwersytetu w Leuven. Autor kilkunastu publikacji naukowych na temat psychologii Internetu i prowadzenia badań w sieci.

Anna Orzech

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Specjalistka ds. komunikacji w Internecie

Zapowiedź seminarium

Prywatnie i zawodowo żyje w Internecie. Prywatnie i zawodowo zajmuje się “szerzeniem dobrych idei”. W Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zajmuje się szeroko pojętą komunikacją w Internecie i nowymi technologiami. Z 3 sektorem związana od kilkunastu lat. Od seminarium The New Media in the Middle East na Uniwersytecie Karola w Pradze kilka lat temu zafascynowana wpływem nowych mediów na zmiany społeczne.  W wolnych chwilach pisuje bloga annajadwiga.wordpress.com na temat dobrego oblicza Internetu. Z wykształcenia i zamiłowania filozofka i socjolożka. Czasem wciąż dziennikarka.

Marcin Ney

Orange Polska

Dyrektor Techniczny

Zapowiedź seminarium

Marcin Ney jest związany z Orange od 1996 roku. Odpowiadał m.in. za projektowanie i optymalizację sieci radiowej, wdrażanie nowych technologii, platform, systemów i usług, zarządzanie projektami, przetargi częstotliwościowe, wymiarowanie sieci, planowanie biznesowe, tworzenie strategii technicznej i częstotliwościowej. Obecnie odpowiada za Technikę w PTK Centertel, ze szczególnym naciskiem na konsolidację sieci radiowej (wspólnie z T­Mobile). Jest współautorem książki „Understanding UMTS radio network modelling, planning and automated optimisation: Theory and Practice”, John Wiley & Sons, Ltd.

Agnieszka Dziedzic

Microsoft

Dyrektor Działu PR

Zapowiedź seminarium

Agnieszka Dziedzic dołączyła do zespołu polskiego oddziału Microsoft obejmując stanowisko rzecznika prasowego firmy i szefa działu PR. Agnieszka Dziedzic ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży public relations i marketingu. Pracowała m.in w IBM i Prokom Software. Przed przejściem do polskiego biura Microsoft Agnieszka Dziedzic była przez pięć lat dyrektorem ds. handlu i marketingu w Mennicy Polskiej. Swoją karierę rozpoczęła w IBM Polska. Następnie w paryskim biurze firmy była odpowiedzialna za marketing i public relations firmy na region EMEA. Przed pracą w Mennicy Polskiej piastowała stanowisko dyrektora departamentu ds. komunikacji korporacyjnej w Prokom Software. Prywatnie ceni sobie aktywne spędzanie wolnego czasu. Pasjonują ją podróże i dobre kino.

Michał Sztąberek

iSecure

Współwłaściciel

Zapowiedź seminarium

Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od ponad 5 lat, pracując kolejno w dwóch firmach doradczych. Przeprowadził ponad 150 projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych/samorządowych (w tym również organizacji pozarządowych) do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych, brał udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez GIODO oraz prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Aktualnie jest współwłaścicielem firmy doradczej iSecure Sp. z o.o., której domeną jest konsulting w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Pełni również funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) m.in. w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a wcześniej współpracował z Fundacją Rozwoju Wolontariatu oraz podmiotami pomocy społecznej (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki pomocy Społecznej). Prywatnie pasjonat gier fabularnych i planszowych oraz fantastyki.

Aleksander Szulc

Sotrender

Head of Marketing & PR

Ponad 6 lat pracuje w obszarze marketingu interaktywnego. Od początku kariery zawodowej związany z mediami spolecznosciowymi. Miedzy innymi w agencjach Firefly Creation i John Pitcher realizowal projekty dla takich marek, jak: Nike, Lech, czy Play, gdzie uczestniczyl w launch marki, „Nadchodzi 4”. Po godzinach jako „Epijar” komentator zjawisk zwiazanych z nowymi mediami.

Dariusz Bugalski

Polskie Radio "Trójka"

Redaktor

Redaktor Polskiego Radia (Trójka). Współautor Klubu Trójki i Trójki pod księżycem. Obszary zainteresowań: partycypacja społeczna, demokracja deliberatywna porozumienie bez przemocy, idea deep democracy (Arnold Mindell). Jest ambasadorem kampanii społecznej Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego SyMfonia Serc, a także współzałożycielem Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego.

Robert Majer

Kropla Wyobraźni

Właściciel

Doświadczenie zdobył pracując m.in. w Grupie Onet.pl SA oraz zarządzając zespołem ds. wsparcia technicznego Wydziału Nowych Technologii Zarządu Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2010 roku przedsiębiorca i właściciel Kropli Wyobraźni, zajmującej się doradztwem internetowym. Pasjonat nowych technologii, społecznik zaangażowany w pomoc techniczną dla WOŚP. Pomysłodawca i organizator pierwszego w Częstochowie Barcamp’u ALEJE.IT.